Današnji žurnal piše:

georgijević rešio utakmicu u Senti