Igrači FK Spartak danas su odradili standardna testiranja kao na početku svakih priprema. Kroz 4 standardizovana testa smo dobili opšte stanje lokomotornog sistema, eksplozivnu snagu mišića opružača nogu, brzinu na 5 i 20m i maksimalnu potrošnju kiseonika preko shuttle run testa. S obzirom na situaciju u vezi pandemije, možemo da zaključimo da su igrači održali zavidan nivo fizičke forme i da su ispoštovali program koji su dobili pre vanrednog stanja.