Početak priprema zabeležio je i Sportski Žurnal sa sledećim izveštajem

Text Fk spartak