Opis unutrašnje organizacije Škole fudbala FK Spartak

Fudbalski klub „Spartak“, i omladinska škola kao njegov neizostavni deo, vrši društveno korisnu delatnost i pored osnovnih ciljeva i zadataka u podizanju fudbalera, akcentiraju i usmeravaju aktivnosti i na izgradnji zdrave fudbalske ličnosti.

U okviru omladinskoj školi egzistira:

  • devet selekcija, od kojih su:
  • šest takmičarskih i
  • tri pripremne, tzv. „školica“ ili „škola fudbala“,

sa preko 200 dečaka različitog uzrasta od šest do osamnaest godina starosti.

U školi rade treneri sa svakom selekcijom po jedan, a takođe su angažovani i treneri specijalisti i to trener golmana, kao i trener za motoričku pripremu. Većina trenera poseduje UEFA licencu (A ili B) ili su u toku dobijanja istih.

Takođe, deo omladinske škole su i medicinska služba koju čine fizioteraeputi i doktor sportske medicine, skautska služba, kao i ljudi zaposleni u ekonomatu.

Rad u školi se odvija po odgovarajućem planu i programu rada koji je napisan za svaku kategoriju posebno. On se po potrebi menja, a sve u zavisnosti od zapažanja u prethodnom periodu, a na osnovu primene, i putem primene provere istog.

Radom škole rukovodi direktor škole, sa svojim najbližim saradnicima, koordinatorom omladinske škole i tehničkim sekretarom. Na nivou omladinske škole i kluba, u okviru provere, kontrole, radi boljeg, kako kratkoročnog, tako i dugoročnog planiranja i rešavanja postojećih i globalnih problema, jednom nedeljnom se održavaju radni sastanci, kolegijumi.

Uslovi u kojima rade naše mlađe selekcije izuzetno su skromni i mi u njima pokušavamo da maksimalno odradimo planirani obim rada.

S obzirom na važnost što ranijeg uključivanja u sistematski i kontinuirani rad, početkom svake školske godine, na nivou kluba u saradnji sa PR i Marketing službom, organizuje se obilazak svih osnovnih škola na teritoriji grada Subotice. Udruženje sportskih novinara Srbije – Sekcija Severno-Bačkog okruga je 2013. dodelila specijalno priznanje za ovu akciju FK Spartak.