Sokolsko sletište ili Stadion Kralja Petra II, podignut je 1936. na inicijativu Sokolske organizacije. Sportsko borilište je ustvari segment projekta VELIKI NARODNI PARK Dr. ing. Koste Petrovića. Na prostoru današnje promenade na Prozivci i Šandorske bare, usvojen je plan asanacije močvarnog terena i stvaranja parka sa sportskim i zabavnim sadržajima.

Prva faza bila  je izgradnja sokolskog sletišta i prateće infrastrukture. Sletište je izgrađeno nasipanjem velikog nasipa u formi zaobljenog pravougaonika. Na strmici ovog nasipa sa unutrašnje strane smeštene su lože, sedišta i stajališta, a sa vanjske strane su uređena ulazišta na taj nasip i zasađen je jorgovan, zelenilo i trava.

Teren je ispod nivoa zemlje, a cevima i kanalima je rešena drenaža. Kapacitet gledališta je po izradnji stadiona bio 20.000 do 25.000 mesta.

Stadion je otvoren 6.juna 1936. za slet severnih Župa saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije.

Završetak projekta prekinuo je rat. Za vreme okupacije ponešto je rađeno, a posle rata, 1949. godine, napravljeni su ulaz i blagajna, dok su lože zamenila sedišta.

Šezdesetih godina je slavoluk na istočnoj strani ustupio mesto klupskoj zgradi. Kada je drvena zapadna tribina stradala u požaru, na klupskoj zgradi je improvizovana loža.

Tribine su betonirane 1972. godine. Između istoka i severa i jugo-istoka, tada su još izgrađeni i bočni ulazi na teren. Godine 1978. su izgrađeni novi objekti sa prostorijama, svlačionicama, vešerajem i teretanom, a stadion je dobio još i tartan stazu i novu ložu. Pre nekoliko godina, na istočnu i centralnu tribinu postavljene su stolice.