1.
Takmičenje se održava na gradskom stadionu Subotica na
tri travnata terena i na jednom terenu sa veštačkom travom.

2.
Deca U7 i U8, igraju na ternima veličine 40 x 25 metara,
5+1, veličina gola 3 x 2 metra, 1 x 25 minuta.

3.
Deca U9 i U10 igraju na terenima 50 x 30 metara,
6+1, veličina gola 5 x 2 metra, 1 x 25 minuta.

4.
Deca U11, igraju na terenima 60 x 40 metara,
8+1, veličina gola 5 x 2 metra, 1 x 25 minuta.

5.
Deca U12 i U13, igraju na terenima 105 x68 metara,
10+1, veličina gola 7,32 x 2,44 metra, 1 x 40 minuta.

6.
Grupe i satnicu određuje organizator u zavisnosti od
broja ekipa.

7.
Jedan klub može da učestvuje sa više ekipa i u više
kategorija. Jedan klub može da učestvuje sa više timova
u jednoj kategoriji. Jedna ekipa ne može da se takmiči u
više kategorija.

8.
Vođa ekipe mora da priloži listu igrača koja sadrzi (ime i
prezime, broj na dresu, mesto i datum rođenja i državu iz koje dolazi).
Krajnji rok za prijavu ekipa je 15.08.2024.

9.
Svaki vođa ekipe će na osnovu prijave ekipe dobiti
akreditacije za svakog člana, koju moraju da nose oko
vrata za vreme odigravanja turnira.

10.
Vođa ekipe mora kod sebe da ima identifkacioni
dokument, ukoliko protivnički vođa zatraži proveru
godišta igrača i pre meča dužan je da pokaže.

11.
Ako vođa neće da pokaže identifkacioni dokument, onda
njegova ekipa ne može da igra meč i automatski gubi
rezultatom 3:0.

12.
Vođe obe ekipe potpisuju protokol pre meča čime
potvrđuju da nemaju primedbi na protivničku ekipu.
Prigovori posle meča se neće prihvatiti.

13.
Organizator zadržava pravo da menja raspored grupa,
mesto i vreme odigravanja utakmica sve do 22.08.2024.
godine i obavezan je da o eventualnim izmenama obavesti
vođe timova.

14.
Sve ekipe moraju nastupati u jednoobraznoj sportskoj
opremi sa obaveznim brojem na leđima igrača, i moraju
se podudarati na prijavnom listu. Takođe, dva igrača iste
ekipe ne mogu imati isti broj.

15.
Ukoliko sudija proceni da dve ekipe imaju iste ili slične
boje dresova, jedna od ekipa moraće da nosi marker
organizatora turnira, na način koji odredi sudija.

16.
Preporučujemo svim ekipama nošenje kostobrana za
vreme odigravanja meča.

17.
Mečevi se igraju loptama veličine 4 i 5.

18.
Vođe ekipa su odgovorni za ponašanje svojih navijača.

19.
Jedna ekipa može da prijavi određen broj igrača, ali ne
može da nastupi sa više od 12 igrača. Osim za kategorije U12 i U13 gde ne može da nastupi više od 22 igrača.

20.
U svim kategorijama zamene se mogu vršiti
neograničeno. Igrač koji je zamenjen može ponovo da se
vrati u igru. Zamene se mogu vršiti bez zaustavljanja
igre – takozvana „leteća zamena”.

21.
Ne primenjuje se pravilo igre „ofsajd”. Osim u uzrastu U12 i U13.

22.
Dodavanje lopte golmanu je dozvoljeno.

23.
Lopta iz gol-auta može da se ubaci u igru od strane
golmana rukom i sa zemlje.

24.
Ekipe su podeljene u grupe od po 4, 5, 6, 7 ekipa, gde se
igra po sistemu svako sa svakim. Za pobedu se dodeljuje
3 poena, za nerešen susret 1 poen i za poraz 0 poena.

25.
Ako više timova ima isto poena, biće primenjen
sledeći kriterijum:
1. međusobni rezultat,
2. gol razlika
3. više postignutih golova,
4. izvlačenjem.

26.
U fazu razigravanja odlaze dve najbolje ekipe iz svake
grupe i igra se po kup sistemu tj. direktne eliminacije. U
slučaju nerešenog rezultata, nema produžetaka već će
se izvoditi penali.

27.
Takmičenje će se održati bez obzira na vremenske prilike.

28.
Sudije su članovi sudijske organizacije FS Srbije.

29.
Komisija organizatora sačinjena je od sponzora i
sportskih radnika i rešavaće eventualne žalbe i njihova
odluka je konačna.

30.
Taksa za žalbu iznosi 6.000 dinara i biće vraćena ukoliko
je žalba osnovana.